Contributie
Ieder jeugdlid van Scouting Rhenen betaalt evenveel contributie. De contributie voor ieder jeugdlid is € 170.00 per jaar. Stamleden betalen € 55,00 en Baronleden betalen € 25,00 per jaar. 

De contributie wordt door de penningmeester via een automatische incasso geïncasseerd. Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. 

Afmelden als lid
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat het lid is afgemeld bij de penningmeester, speltakleiding en bij de ledenadministratie. We vinden het erg belangrijk dat de afmelding ook langs de speltakleiding gaat, zodat zij ook weten dat één van de kinderen niet meer naar de opkomsten komt.

Overige kosten
Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en bijdragen voor weekend- en zomerkampen. In dit kampgeld zitten alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), etc.

Inkomsten
De inkomsten van Scouting Rhenen komen voor een groot deel uit de contributie. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, door ons clubhuis gedurende de zomermaanden te verhuren en acties te houden: Koningsdag en de Jantje Beton collecte zijn daar van goede voorbeelden. We krijgen helaas geen subsidie meer van de gemeente Rhenen.

Uitgaven
De inkomsten gebruikt de groep in eerste instantie natuurlijk voor de jeugdleden. Spelmateriaal zoals pennen, potloden, papier, ballen e.d., maar ook tenten en ander kampeermateriaal worden ervan gekocht. Daarnaast gaat een deel zitten in de kosten die gemaakt moeten worden voor het in eigendom hebben van en onderhoud aan het clubhuis. Denk aan: nutsvoorzieningen, vuilafvoer, verzekeringen, en dergelijke. Trainingskosten voor leiding nemen ook een belangrijke plaats in op de jaarlijkse begroting van Scouting Rhenen. Tot slot betalen we jaarlijks een afdracht aan Scouting Nederland en de regio Neder Veluwe.

Voor meer informatie over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..