Na maanden thuis gescout te hebben, mogen we vanaf zaterdag 16 mei weer beginnen met fysieke Scoutingopkomsten. Om dit om een veilige manier te kunnen doen, moeten we ons wel aan een aantal regels houden. Daardoor zal de opkomst er iets anders uitzien. 

Zo mogen we maar met één groep kinderen tegelijk op het clubhuis zijn. Daardoor worden de opkomsten 1,5 uur lang i.p.v. 2 uur én zijn de opkomsttijden veranderd. Het aantal jeugdleden van de welpen en scouts is zo groot dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, daarom zullen deze speltakken in 2 groepen gesplitst worden. Dit alles heeft tot het gevolg dat bevers, welpen en scouts om de week een opkomst op het clubhuis en de andere week thuis online opkomsten zullen hebben. Voor de komende 4 weken is dit al gepland, zonder tegenbericht gaan de opkomsten op het clubhuis na deze 4 weken voor deze speltakken om de week door.

Per opkomsttijd zijn er naast de directe leiding voor de aanwezige speltak, ook 2 personen aanwezig voor de algemene begeleiding van de opkomst. Zij zijn aanspreekpunt/coronacoördinator en begeleiden aankomst en vertrek van de leden. Zij zijn herkenbaar door het dragen van hesjes met ‘coronacoördinator’, volg hun instructies goed op. Hieronder vindt u de regels waaraan de jeugdleden én de ouders zich moeten houden, zodat wij op een verantwoorde wijze de fysieke opkomsten kunnen organiseren. Lees deze goed door en neem ze door met uw kind!

Veiligheid- en hygiëneregels

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en naar Scouting.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona/COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Bevers en Welpen (5 t/m 11 jaar) houden 1,5 meter afstand tot hun leiding.
 • Scouts en RSA (11 t/m 18 jaar) houden 1,5 meter afstand tot elkaar én hun leiding.
 • Leiding, ouders en andere aanwezige volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden.

 
Aanmelden

Meld je aan voor de opkomst via de WhatsAppgroep van je speltak, graag voor elke opkomst opnieuw aanmelden. Aanmelden uiterlijk op vrijdag om 20.00 uur. Zo kunnen wij toestroom van leden goed monitoren en begeleiden.


Voorafgaand aan de opkomst

 • Alle opkomsten zijn in de buitenlucht. Mocht het te slecht weer zijn, gaat de opkomst bij het clubhuis niet door en wordt dit aangeven in de WhatsApp groep van de speltak.
 • Neem een eigen flesje water mee, gemerkt met je naam. Je mag alleen uit je eigen flesje drinken.
 • Ga voor je naar het clubhuis komt naar toilet. Het clubhuis is dicht, er is alleen 1 toilet open voor de echt hoge nood.
 • Was voor je naar het clubhuis komt je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.


Brengen en halen

 • Kom alleen naar het clubhuis als er voor jou opkomst is en je je daarvoor hebt aangemeld.
 • Ben je niet aangemeld dan word je teruggestuurd naar huis.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de opkomst naar het clubhuis.
 • Kom zoveel mogelijk alleen en zelfstandig naar het clubhuis. 
 • Indien nodig word je door 1 ouder/verzorger uit eigen huishouden gebracht.
 • Je wordt dan afgezet bij de balk (bij ingang van het bos). 
 • Ouder/verzorger blijft zoveel mogelijk in de auto of fiets en gaat gelijk weer weg.
 • Als ouder ben je niet welkom op het scoutingterrein of in het bos nabij het clubhuis.
 • Ben je op de fiets, zet zelf je fiets bij het clubhuis, indien nodig begeleid de leiding je daarbij.
 • Houd rekening met elkaar en houd 1,5 m afstand.
 • Volg altijd de aanwijzingen van leiding en corona-coördinator op.
 • Je gaat na de opkomst gelijk naar huis.
 • Word je opgehaald, dan kan dit weer bij de balk.
   

Tijdens de opkomst

 • Schudt geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Gebruik alleen je eigen flesje water.
 • Heb je vieze handen was dan je handen bij de buiten-handenwasgelegenheid, deze wordt tijdelijk gemaakt naast het clubhuis.
 • Moet je echt nodig naar toilet, dan kan dit. Er is 1 toilet open. 
 • Toilet mag maar door 1 persoon tegelijk gebruikt worden.
 • Volg de regels van de leiding en regels opgesteld in dit document op.
 • Wanneer de leiding vaak moet ingrijpen bij een jeugdlid en daardoor de veiligheid niet kan garanderen, kan de leiding, het bestuur en/of corona-coördinator besluiten een jeugdlid de toegang tot de opkomsten te ontzeggen.
 • De leiding of corona-coördinator zal een jeugdlid naar huis sturen, ouders vragen het jeugdlid op te halen bij het vertonen van verschijnselen van verkoudheid, hoesten of negeren van de regels.

 
Na de opkomst

 • Je gaat na de opkomst gelijk naar huis. 
 • Blijf niet hangen rond het clubhuis/Scoutingterrein.
 • Word je opgehaald, dan wachten je ouders in de auto of bij de balk.
 • De leiding en/of corona-coördinator begeleid je naar de balk.
 • Was bij thuiskomst je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

Video's

Deze regels zijn ook samengevat in een video voor bevers en welpen.

Scouting Nederland

Met deze regels volgt Scouting Rhenen het protocol dat door Scouting Nederland is opgesteld. Dat protocol is hier terug te vinden.